Chợ quê

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Bám Biển & Mưu Sinh Bám Biển & Mưu Sinh Bám Biển & Mưu Sinh Lên nương Không dừng bước Thăm phố nhăn nhó Chợ quê Đội cả cuộc sống Đôi bạn chân trần đồng hành trên đường đời Niềm đam mê nhiếp ảnh, dù bạn là người như thế nào! Ngõ vắng Xích Lô Đợi Cười với lũ Luyện công bên hồ