Chờ...

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Tâm trạng Sài Gòn sáng sớm Góp vui cho phố Bưu điện Sài Gòn Buổi sáng yên tĩnh Cà phê Chim - Tao Đàn Chờ... Nắng Sau cơn mưa Điểm tâm Không đề Công viên Nguyễn Trung Trực Nghỉ chân Sài Gòn mùa Xuân Chờ