CHRISTMAS GALAXY

Bức ảnh này được mình chụp trong một ngôi nhà thờ nhỏ ở Thành Phố Hải Dương. Bức ảnh có tên như...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Tiệc Giáng Sinh Nhật Snowy White Smile Snow white at Christmas time Giáng Sinh cho mọi người. Giáng sinh đang về trên hẻm nhỏ. Giáng sinh đang về trên hẻm nhỏ. Local Church CHRISTMAS GALAXY Smile !!! #RMITChristmasCharityTrip2015-3Ditems Đang thi ảnh Noel 2015 Giải thưởng thi ảnh Noel 2015 37335 37336 37337 Cô ấy . . .
superturtle
Bức ảnh này được mình chụp trong một ngôi nhà thờ nhỏ ở Thành Phố Hải Dương. Bức ảnh có tên như vậy vì khi chụp mình liên tưởng những chiếc đèn trang trí nhiều màu sắc là các hành tinh trong dải ngân hà của chúng ta. (Size:2048x1361)
  1. 08.01 thích nội dung này.