Chung sức chung lòng

Đôi vợ chồng sống bằng nghề chày lưới trên sông Cần Thơ.<br />
Cái Răng 09/2015
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Làm nón Tĩnh Lặng Storm in mind Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao Hạnh phúc giản đơn Bến Du Thuyền Chung sức chung lòng Chân trần Thuyền lớn Nụ Cười Cạn lời Hai thế hệ Gềnh Đá Đĩa Con là mặt trời của cha U ám
zorrotran
Đôi vợ chồng sống bằng nghề chày lưới trên sông Cần Thơ.
Cái Răng 09/2015
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/200s ƒ/5 16 mm