Album Đường Phố Camera Tinh tế 2017

Ảnh chụp trên xe khách đang chạy trên đường dưới một cơn mưa.