Công việc thầm lặng.

Người công nhân vệ sinh luôn giữ thành phố sạch đẹp. ( Đường sách Tp HCM )
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

I'm calling for you. Friends Work. Hokkaido 2016 Dạo Hội Hoa Xuân. Thời công nghệ... Những đường cong Công việc thầm lặng. Chuẩn không cần chỉnh Hối hả... 71736 Vắng Khách Trạm sửa xe Một thoáng Sài Gòn Giấc nghỉ trưa. Sáng sớm!!
tran quuoc viet
Người công nhân vệ sinh luôn giữ thành phố sạch đẹp. ( Đường sách Tp HCM )

Thông tin thêm