cười lên nào

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

cái đuôi cát tinh mắt cóc phun nước căp đôi na hin sasuka kết ấn ảo cười lên nào nguyền ấn dạng 1 rasengan 1 naruto game chó đến chủ nhanh kinh quyết tâm nà nhí ? đá đạp , chặn