Đám cưới quê

Tác giả: drakukha<br />
Bức ảnh được thực hiện khi tác giả tham dự một đám cưới ở quê nhà khi...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

66127 66128 Chọc trời kéo tẹc pơ huya Chiều về Đất nước tôi Ngõ chợ Đám cưới quê lượn dòng tĩnh vật CHĂM CON ( Chim Đầu Rìu ) From Paris with Love Bản sắc phụ nữ người Mông Bến Minh cầm trong sương sớm Tập Phát Âm Lối xưa
tuanlionsg
Tác giả: drakukha
Bức ảnh được thực hiện khi tác giả tham dự một đám cưới ở quê nhà khi trời mưa.
https://tinhte.vn/gallery/photos/dam-cuoi-que.59003/
In the album Top 100 BW
  1. Davis Hihd thích nội dung này.