Đang thi ảnh Noel 2015

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Giáng Sinh cho mọi người. Giáng sinh đang về trên hẻm nhỏ. Giáng sinh đang về trên hẻm nhỏ. Local Church CHRISTMAS GALAXY Smile !!! #RMITChristmasCharityTrip2015-3Ditems Đang thi ảnh Noel 2015 Giải thưởng thi ảnh Noel 2015 37335 37336 37337 Cô ấy . . . Ba là ông già Noel Xóm đạo Hang đá