Đạo và đời

Trên đường phố Phompenh của đất nước Campuchia bạn rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh này.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chiều Về Cuộc sống quanh tôi 12 x-mas Màu Phố Thôn xóm đổi thay chợ bản Trời xanh dần mất ! Đạo và đời Trước thánh đường Hồi Giáo Ngày hạnh phúc Cười tít mắt Tập bơi Đêm về trên biển Học nghề Ước mơ Biển gọi
Mễ Thành Thuận
Trên đường phố Phompenh của đất nước Campuchia bạn rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh này.

Thông tin thêm