Đêm Sài Gòn

Đêm Sài Gòn
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

13632 Chúc mừng năm mới Hoa hồng Hàng Mã Hoa chợ tết Mùa Hoa Sưa the Yellow of the Spring Lên đèn Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn Phơi Đêm Hoa Đà Lạt Em Gái Chất máy film Chất máy film Lẻ loi.... Mộng hồ điệp ...
megathuan
Đêm Sài Gòn
In the album Thi ảnh BOKEH
Chụp bởi Sony NEX-6
  1. bitmutNevets thích nội dung này.

Thông tin thêm

Thông số: 1/500s