Điểm 10

Những đứa trẻ đi tìm con chữ
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đón gió Trước Dinh Độc Lập 58748 LOL Chụp tại biển Sầm Sơn - bằng LG G4 Tắm mát 58744 Điểm 10 Vô Vọng Cha và con Nước đọng Biển đã chết Biển vắng Hoa ánh sáng Sóng lặng Ánh sáng
khai amoled
Những đứa trẻ đi tìm con chữ
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/400s ƒ/4 25 mm