Điểu

bất bay
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

15076 15075 Bữa trưa Chông chênh mùa bão 15062 15059 Hoàng hôn mưa Điểu 15020 15021 15022 Câu chuyện tình yêu - Ảnh 09 Câu chuyện tình yêu - Ảnh 10 Câu chuyện tình yêu - Ảnh 08 Câu chuyện tình yêu - Ảnh 07 Câu chuyện tình yêu - Ảnh 06