Đồ lưu niệm

Gian hàng bán đồ lưu niệm trên lối dẫn vào chùa
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

85260 Chắp tay. Đồ lưu niệm 85256 Ngâm thơ. 85258 hoa gạo tháng 3
anhduc262
Gian hàng bán đồ lưu niệm trên lối dẫn vào chùa
In the album 700D - 50 1.8 STM