Đợi khách

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

72030 Chợ Đà Lạt Ra Nông trường Chuẩn bị Bữa sáng Nhìn Ra đồng sáng bình minh Tâm bình ! Đợi khách Sống trên ghe Bóng chuyền 72018 72017 @_@ Cuối năm gấp rút tiến độ Cuối năm gấp rút cho đạt tiến độ Bên lề ngó trông