Đời sông nước

Cái Răng- Cần Thơ, tháng 09/2015
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

dream vic... vic.. u.. where Bữa trưa... Xế chiều Đời sông nước Tuổi thơ tôi... Ngày mưa đi qua... Thẹn Thùng Ảo ảnh Dạo sớm... Bạn tôi Bạn tôi Bạn tôi
zorrotran
Cái Răng- Cần Thơ, tháng 09/2015
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm

Thông số: 1/320s ƒ/5 18 mm