Đời sông nước

Một dịp đi ngang Cầu La Ngà,Đồng Nai tôi đã lưu lại khoảnh khắc này!Đời sống con người và vật...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Dừng đèn đỏ Chiều Về Bình Dương trên đường phát triển Đời sông nước Đời sông nước Đời sông nước Đời sông nước Đời sông nước Chiều Về Cuộc sống quanh tôi 12 x-mas Màu Phố Thôn xóm đổi thay chợ bản Trời xanh dần mất ! Đạo và đời
HoVuBL
Một dịp đi ngang Cầu La Ngà,Đồng Nai tôi đã lưu lại khoảnh khắc này!Đời sống con người và vật nuôi diễn ra trên sông nước,trên những ngôi nhà nổi liêu xiêu!Hy vọng có một ngày tôi sẽ được đến đây tìm hiểu cuộc sống của họ!

Thông tin thêm