Đơn độc

Tác giả: dung_bu<br />
Đà Nẵng - 12/05/2016<br />
https://tinhte.vn/gallery/photos/don-doc.59705/
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ra khơi Đơn độc 66127 66128 Chọc trời kéo tẹc pơ huya Chiều về Đất nước tôi Ngõ chợ Đám cưới quê lượn dòng tĩnh vật CHĂM CON ( Chim Đầu Rìu ) From Paris with Love Bản sắc phụ nữ người Mông Bến Minh cầm trong sương sớm
tuanlionsg
Tác giả: dung_bu
Đà Nẵng - 12/05/2016
https://tinhte.vn/gallery/photos/don-doc.59705/
In the album Top 100 BW