Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Ảnh chụp tại tỉnh Bình Thuận