Em Gái

Chụp con em gái ở lầu Bảo Đại
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mùa Hoa Sưa the Yellow of the Spring Lên đèn Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn Phơi Đêm Hoa Đà Lạt Em Gái Chất máy film Chất máy film Lẻ loi.... Mộng hồ điệp ... Bokeh Coffee Đêm Sài Gòn Cơn mưa ngang qua! Đón nắng
ngocnguyents45
Chụp con em gái ở lầu Bảo Đại
In the album Thi ảnh BOKEH