Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Gắn filter ND để giảm tốc độ màn trập, sóng nước bồng bềnh.