filter ND

Mặt biển mềm mại trong một buổi sáng nhẹ nhàng.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Filter ND filter ND filter ND Chụp qua ống kính M42 Chụp qua ống kính M42 Ảnh với ống Macro Nikon Gắn lens M42 Star 4 Filter Filter CPL - Circular Filter màu
tuanlionsg
Mặt biển mềm mại trong một buổi sáng nhẹ nhàng.
  1. quanghuy_5520o_lieu_gap_lanh thích nội dung này.