Gắn lens M42

Qua Ring 37-42
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Filter ND filter ND filter ND Chụp qua ống kính M42 Chụp qua ống kính M42 Ảnh với ống Macro Nikon Gắn lens M42 Star 4 Filter Filter CPL - Circular Filter màu