Gánh tà hủ.

chụp bởi Canon 5D MARK II
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

70416 70412 70413 70414 Bức họa đường phố Lẻ loi giữa Phố 70409 Gánh tà hủ. 70404 70405 70406 70407 Tìm đường Nghệ sỹ đường phố Mưu Sinh Vạn Nẻo Đường Đời