Giải nhiệt

Chụp 18/9/2016<br />
Tại Măng Đen - Kontum
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Love Huế 2016 Chờ tin ! Sương chiều Ngày mới bắt đầu Cuối đường Nỗi lo mất mùa Giải nhiệt Khung cửi dệt vải. Thơ ngây Con người Mày đi ăn đêm Góc hẻm nhỏ Kẻ phá bĩnh Mèo của anh Vinh Cặm cụi
TMe
Chụp 18/9/2016
Tại Măng Đen - Kontum

Thông tin thêm