Hạ Long thất thủ!

Chiều nay ra biển Hạ Long<br />
Rồng đâu không thấy, chỉ trông thấy người.<br />
Biển thì chả...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Cung đàn Biển Đôi mắt - Đôi tay Dáng Mộc 58261 góc cộng 58259 Lặng Hạ Long thất thủ! Đôi mắt 58251 58252 58253 Processed with VSCOcam with se3 preset Processed with VSCO with b2 preset Đón nắng Vui vẻ
nguyenlethanh
Chiều nay ra biển Hạ Long
Rồng đâu không thấy, chỉ trông thấy người.
Biển thì chả một tiếng cười
Chen nhau như thế, mếu mười - cười không!
(Hạ Long - 23/07/2016)

Thông tin thêm