Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Địa điểm: Hà Nội Thời gian: 01/01/2016