Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Chị gọi ba - Em gọi má Chụp bởi Nikon F-501 AF 35-70mm Fujifilm ProPlusII 200