Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Hàng trên phố Chụp bởi Pentax ME Super Phim Fuji Proplus 200