Hanoi 2016

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Cái "Nghề" Sg hay Hn :) 69638 Chơi cờ Sớm Sài Gòn Hanoi 2016 Nụ cười khắc khổ Hanoi 2016 Hồn Nhiên! Thảnh thơi. Con yêu! lạnh Dòng đời Phố Gầm Cầu. Một thoáng Đà Lạt Nhớ một sài gòn xưa