Hát rong

Tasmania, 2014
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đá, biển và con người miền Trung Thương mấy nhịp cầu Sài Gòn lên đèn khi trời vào mưa Phước Điền Tự Tần tảo Thư viện Hiu quạnh Hát rong Nghệ sĩ vẽ chân dung đường phố ở Sài Gòn vào những ngày cận tết 60787 Mây vờn Tháp Nhạn CẢNG BIỂN QUÊ HƯƠNG Một gốc Cam Có đôi Đón chút sớm mai