Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Khu phố bùi viện, phố Tây nhưng Tây đâu?