hiên ngang

Ảnh tự chụp tại Long Sơn tháng 8/2016.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

EM BÉ DÂN TỘC RAYLAI Đưa cho ba, cái đó không ăn được ! Bắn Chim Chân dung anh thợ Đục VỀ CHUỒNG Vợ chồng ngư phủ. Chị Bạn hiên ngang Lễ Tốt Nghiệp song song Công việc thường ngày múa rồng Người nghệ sĩ Liếc Liếc Xuân Đã Về Buôn Tĩnh lặng, 07/07/2016
duct@i
Ảnh tự chụp tại Long Sơn tháng 8/2016.

Thông tin thêm