Hoa chợ tết

Chợ tết Hàng Mã 2014
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

sinh nhật Falling... The Note Heart 13632 Chúc mừng năm mới Hoa hồng Hàng Mã Hoa chợ tết Mùa Hoa Sưa the Yellow of the Spring Lên đèn Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn Phơi Đêm Hoa Đà Lạt Em Gái
fnha112
Chợ tết Hàng Mã 2014
In the album Thi ảnh BOKEH
Chụp bởi Canon EOS 50D

Thông tin thêm

Thông số: 1/1250s