hoa gạo tháng 3

Cây hoa gạo trên lối vào chùa Trầm.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

85260 Chắp tay. Đồ lưu niệm 85256 Ngâm thơ. 85258 hoa gạo tháng 3
anhduc262
Cây hoa gạo trên lối vào chùa Trầm.
In the album 700D - 50 1.8 STM