Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Cây hoa gạo trên lối vào chùa Trầm.