Hoa không biết tên

ai đó chỉ giùm
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Hoa không biết tên Hoa không biết tên Hoa không biết tên Gàu bò Hình như thịt nai Ốc gì nhỉ Phục vụ bàn Tendo Kaori Lạc trong lâu đài yêu râu xanh
starnt
ai đó chỉ giùm
In the album Ảnh từ Sony RX10
  1. jumbosanlat thích nội dung này.