hội An mùa nước

ghi hình tại Hội An
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

tuổi thơ trong tôi ra chợ một sớm Hội An phố và sông phố nhỏ chuyện mua bán tuổi học trò tình bạn đợi khách lời hẹn ước chợ nhỏ chuyện mua bán phố nhỏ hội An mùa nước tình bạn chờ khách