"World Photo Day" 19/8/2016

Các em thiếu nhi chuẩn bị bị múa bài Tiếng hát Thiên Thần Ảnh chụp tại nhà thờ Tân Hiệp - Đêm hồng phúc - 22/12/2015