Album Đường Phố Camera Tinh tế 2017

Bà đưa cháu đi hong nắng sớm.Ảnh chụp tại Sài Gòn 06/01/2017.