Huế trưa (lăng Khải Định)

Vừa chụp xong cái tripod cùng "anh yêu" của mình bị gió tạt ngang ngã xụi chân luôn...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Vườn Hoa Đà Lạt... Đamri Water Falls Dinh Bảo Đại Nhà thờ Con Gà - Đà Lạt Long Khánh - Đồng Nai Bà Nà Hill Suối nước Mooc - Quảng BÌnh Hội an về đêm Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng Đồ Sơn Beach Chim chóc đồ Huế trưa (lăng Khải Định)
Mito_Ngoc
Vừa chụp xong cái tripod cùng "anh yêu" của mình bị gió tạt ngang ngã xụi chân luôn >"<
In the album Profile Pictures
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm