Kéo co

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Kẻ ở, người đi... 69743 69748 69744 69745 Trò chuyện Visitors Kéo co Ông đồ Ngày động thổ Đá trà Mùa lễ hội... Trà đá cầu nguyện Quán chè mưu sinh Đứng bóng