Kẹt xe.

Blackberry bold 9930
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chợ về Kìm kẹp Chụp bóng Munich 2016 Hoài niệm Nắm tay nhau đến cuối con đường tan chợ về Kẹt xe. Xe đạp Hội An OLYMPUS DIGITAL CAMERA CỔNG 68982 68981 68980 Ngõ trong làng... Chờ em trên phố.

Thông tin thêm

Thông số: 1s