Khán giả

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Sài Gòn buổi sáng Ngày nắng Điểm nhấn Dọn hàng Lối nhỏ... Một mình Cổ động viên Khán giả Trong Cơn Mưa Qua Đường Điều Khiển Giao Thông Tĩnh. Bách Khoa Hồ Light Tan tầm.