khi người lớn cô đơn

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

đẹp hông? một góc Sài Gòn Pokémon GO love is sáng Sài gòn tám Trong ánh nắng xuân khi người lớn cô đơn ố lala Obama giờ tan tầm chờ giữa dòng ngang qua 70186 70185 Chiều tà...