Khi Thành Công...

Khi Thành Công...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Lẻ loi Hoa đăng Silent morning - Worm Silent morning - Spider web Into the sand Hạnh Phúc Khi Bất Lực... Khi Thành Công... Đuổi bắt Hoa trong nắng Cô đơn Đồng ruộng 14213 Cánh bướm sau mưa 14208 Đi chơi trung thu ...

Thông tin thêm

Thông số: 1/60s ƒ/9 56 mm