Kìm kẹp

Bronica S2 - Fuji Pro 160NS
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Lặng nhìn cuộc sống 68999 69000 Những người không có Tết Tình yêu 68996 Chợ về Kìm kẹp Chụp bóng Munich 2016 Hoài niệm Nắm tay nhau đến cuối con đường tan chợ về Kẹt xe. Xe đạp Hội An OLYMPUS DIGITAL CAMERA