Ky niệm tuổi thơ

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ngày bé Nàng . . . ! ! ! Niềm đam mê Pokemon Go. Đón sóng My Burma góc nhìn của một đứa trẻ Mắt buồn Ky niệm tuổi thơ Em tôi Những gì còn đọng lại Con đường làng Phật nơi đâu? I can fly Classic Obsession #1 Classic Obsession #2 Mẹ con cô hàng nước