Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Pentax SP - Takumar 50 1.4