Lạc.

Cần Thơ/ 2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Missing pixel Kệ sách của tui Mẹ Kim loại "Nhớ rừng" Bừa bộn Trong vòng tay ông Ngoại Lạc. BW Sau mưa. Cổng trời Trống vắng Trong vòng tay mẹ Ninh Kiều - Cần Thơ Nắng Chiều Giải lao

Thông tin thêm

Thông số: 1/4000s